28.9.09

"Güneş Hasatı"

28.9.09

Kentsel çevre alanında çalışmalar yapan Başka Derneği ‘Güneş Hasatı’ projesinde Dört Mevsim Parkı’nı yenilenebilir enerji kaynakları ile aydınlatarak uygulamanın, kamusal ve sosyal alanlar için bir model oluşturarak yaygınlaşmasını hedefliyor.

  Gelişmiş ülkelerde, enerji sektörü kaynaklı sera gazlarının oranı %64 olarak tespit edilmiştir. Fosil yakıtların kullanımıyla oluşan sera gazları küresel iklim değişikliğine neden oluyor.
   Bu projeyle karbon salınımını aza indirgemek için Bursa Nilüfer Belediyesi sınırları içindeki Dört Mevsim Parkının aydınlatılması güneş enerji sisteminden sağlanarak model bir park haline gelecek.
  Uygulama alanında gerçekleşecek film gösterimleri, yılbaşı gecesi ve açılış etkinliği katılımcılarda, yerel basında etki yaratılmasının yanı sıra bu etkinliklerle sistemin uygulanabilirliği gösterilecek. Görselliği öne çıkarmak için parkta internet hizmeti verilecek.
  Yapılan etkinliklerin sadece görünürlük yaratmaması, yaygınlaştırma çalışmalarına adım atılması için Bursa merkez ilçelerinde başta olmak üzere, diğer il ve ilçe belediyeleriyle yapılacak olan tanıtım toplantıları, sunumları ve izleme ziyaretleriyle savunuculuk faaliyetleri yapılacak, bunların yanı sıra 81 ile birden alternatif enerji paketi isimli projenin tanıtımıyla birlikte sistemlerin kullanılabilirliği gösteren paketler gönderilecek, bu etkinlikler projenin savunucu yönünü ön plana çıkaracaktır.  
      Projenin önemli etkisi sürdürülebilirlik olacak. Güneş Hasatı parkı haline gelen parkın aydınlatması için o zamana kadar harcanan elektrik masrafları bir hesapta toplanacak. Sistem proje süresi içerisinde kendini amorti ettiğinde başka parkın Güneş Hasatı parkı haline gelmesi sağlanacak böylece hesapta birikecek olan paraya katkı artmış olacak.. Bu zincir Nilüfer’in tüm parklarında yenilenebilir enerji sistemlerinin kullanılmasını sağlayacak.

by başkader

0 yorum: