28.9.09

"Güneş Hasatı"

28.9.09

Kentsel çevre alanında çalışmalar yapan Başka Derneği ‘Güneş Hasatı’ projesinde Dört Mevsim Parkı’nı yenilenebilir enerji kaynakları ile aydınlatarak uygulamanın, kamusal ve sosyal alanlar için bir model oluşturarak yaygınlaşmasını hedefliyor.

  Gelişmiş ülkelerde, enerji sektörü kaynaklı sera gazlarının oranı %64 olarak tespit edilmiştir. Fosil yakıtların kullanımıyla oluşan sera gazları küresel iklim değişikliğine neden oluyor.
   Bu projeyle karbon salınımını aza indirgemek için Bursa Nilüfer Belediyesi sınırları içindeki Dört Mevsim Parkının aydınlatılması güneş enerji sisteminden sağlanarak model bir park haline gelecek.
  Uygulama alanında gerçekleşecek film gösterimleri, yılbaşı gecesi ve açılış etkinliği katılımcılarda, yerel basında etki yaratılmasının yanı sıra bu etkinliklerle sistemin uygulanabilirliği gösterilecek. Görselliği öne çıkarmak için parkta internet hizmeti verilecek.
  Yapılan etkinliklerin sadece görünürlük yaratmaması, yaygınlaştırma çalışmalarına adım atılması için Bursa merkez ilçelerinde başta olmak üzere, diğer il ve ilçe belediyeleriyle yapılacak olan tanıtım toplantıları, sunumları ve izleme ziyaretleriyle savunuculuk faaliyetleri yapılacak, bunların yanı sıra 81 ile birden alternatif enerji paketi isimli projenin tanıtımıyla birlikte sistemlerin kullanılabilirliği gösteren paketler gönderilecek, bu etkinlikler projenin savunucu yönünü ön plana çıkaracaktır.  
      Projenin önemli etkisi sürdürülebilirlik olacak. Güneş Hasatı parkı haline gelen parkın aydınlatması için o zamana kadar harcanan elektrik masrafları bir hesapta toplanacak. Sistem proje süresi içerisinde kendini amorti ettiğinde başka parkın Güneş Hasatı parkı haline gelmesi sağlanacak böylece hesapta birikecek olan paraya katkı artmış olacak.. Bu zincir Nilüfer’in tüm parklarında yenilenebilir enerji sistemlerinin kullanılmasını sağlayacak.

by başkader

‘Dikkat Bisiklet Çıkabilir’


‘Bisiklet hayaldir, zira bisikletçinin ayakları hep havadadır’ der bisiklet manifestosu. Başka Derneği de bir hayali gerçekleştirmek üzere kolları sıvadı. Fiziksel ve ruhsal açıdan insanlar üzerinde sayısız pozitif etkisi bulunan bisiklet aynı zamanda da uygun şartlarda en iyi ulaşım aracıdır diye düşünen Başka Derneği,  ‘Dikkat Bisiklet Çıkabilir’ projesini geliştirdi. Bisiklet manifestosu bir bölümde de der ki ‘Bisiklet eşitliktir bazen sen onu taşırsın bazen o seni’ proje ile bizler, bisikletlerin bizi taşıyabileceği uygun ortamı sağlamak için çalışıyoruz.
                Proje Uludağ Üniversitesi Görükle yerleşkesinde ve Görükle köyünde  uygulanmaktadır. Üniversite kampüsü her açıdan bisiklet kullanımına uygun bir bölge olmasına rağmen şu anda bisiklet kullanıcıları sayısı oldukça azdır. Görükle köyünde yaklaşık 6000 öğrenci yaşamakta ve öğrenciler yaklaşık 2 km uzaklıktaki kampüse ulaşmak için yürümeyi veya minibüs kullanmayı tercih etmektedirler.  Bunun sebebi bölgede bisiklet kullanılmasına uygun her hangi bir altyapı oluşturulmamış olmasıdır. ‘Dikkat Bisiklet Çıkabilir’ projesi de bu altyapı sorununu çözmeyi hedeflemektedir. Bu bağlamda proje alanında yaklaşık 10km uzunluğunda bir bisiklet yolu, 7 tanesi kampus 3 tanesi de Görükle köyü içinde olmak üzere toplam 1000 bisiklet kapasiteli 10 adet bisiklet park yeri ve de üniversite içinde bulunan 50 bisikletli bir bisiklet kiralama sistemi ile proje mevcut altyapı sorunlarını azaltmayı hedeflemektedir. Proje çerçevesinde bahar şenliklerinde Uludağ Üniversitesi Bisiklet Topluluğu(Ulubist) ile beraber bir kortej geçişi organize edilecek ve de proje süresince bisiklet kullanıcılarına yönelik farklı güzergahlarda bisikletli geziler düzenlenecektir.
Görükle köyünün ve Üniversite Kampüsünün içinde bulunduğu belediye olan, Nilüfer Belediyesi de proje ortaklarındandır, Nilüfer Yerel Gündem 21 diğer ortak olup, proje Başka Derneği tarafından yürütülmektedir. ‘Bisiklet hayal gücüdür durduğunda devrilir’ diyen manifestonun ışığında; Başka Derneği, bisikletleri devirmemek üzere proje süresince çalışacak ve Uludağ Üniversitesini bisiklet dostu bir üniversite haline getirecektir.

by başkader