9.8.10

Güneş Hasadı Misafirlerini Ağırladı

9.8.10

      Bursa yerelinde, çevre ve küresel ısınma alanında çalışmalar yürüten “Bursa Çevre Topluluğu” tarafından yürütülen “Against to Global Warming”, Ulusal ajans,  Eylem 4.3 Eğitim Kursu, Nilüfer Belediyesi ve Bursa Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla, 03.08.2010 tarihinde Bursa’nın Nilüfer ilçesinde start aldı.
Türkiye’nin evsahipliğinde; İspanya, İtalya, Romanya, ve Litvanya’ dan gelen katılımcılara uygulanan eğitim kursu kapsamında; katılımcılar “Başkader” tarafından yürütülen “Güneş Hasadı”  projesi uygulama alanı olan “Dört Mevsim” parkını gezerek,Proje ekibi tarafından, Yenilenebilir enerjii sistemleri hakkında bilgilendirildi.

by başkader

10.5.10

Güneş Hasadı Açılıyor

10.5.10
Başka Derneği tarafından yürütülen, Hayata Artı Gençlik Programı tarafından desteklenen, Nilufer Belediyesi ve Nilüfer Kent Konseyi'nin destekleyici kuruluş olarak yer aldigi ‘GÜNEŞ HASADI’ projesi kamusal alanlarda yenilenebilir enerji kullanımını yaygınlaştırmayı amaçlıyor.

Dört Mevsim Parkı’nın aydınlatılmasında kullanılan elektrik, güneş enerjisinden üretiliyor.

Nilüfer Belediye’sinin bu parkın aydınlatılması için ayırdığı elektrik giderleri, bir hesapta toplanarak, başka parklarda da benzer sistemlerin uygulanması sağlanacak.


by başkader

4.5.10

Küçük adımlar büyük izler doğurur

4.5.10

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yaşayanlar, ilçelerini Türkiye'nin hane bazında en az karbon emisyonuna sahip ilçesi haline getirmeyi hedefliyorlar. İlçenin ilk olarak karbon ayakizi çıkarıldı.

ntvmsnbc
Güncelleme: 11:10 TSİ 04 Mayıs. 2010 Salı
Başka Derneği, Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer Yerel Günden 21 ortaklığı ve GEF Küçük Destek Programı (SGP) desteği ile kısa adı “Küçük Adımlar Büyük İzler Doğurur” olan Bursa’nın Nilüfer İlçesi’nde Karbon Ayak İzimiz Hakkında Farkındalık Yaratma Projesi’ni 2010 Mart ayında başlattı.
Proje; Bursa’nın Nilüfer İlçesi’nin iklim değişikliği ve karbon ayak izine dair bilinç yaratmak ve Nilüfer’i Türkiye'nin hane bazında en az karbon emisyonuna sahip ilçesi haline getirmeyi hedefliyor.
Küresel iklim değişikliğinin en büyük sebeplerinden biri; karbondioksit emisyonunun her geçen gün hızla artmasıdır.
Yürümek ve koşmak gibi fiziksel aktiviteler nasıl ki yerde iz bırakıyorsa; yaşam aktiviteleri de tüketim gerektirir ve bu tüketim doğada karbondioksit emisyonunun artmasına neden olur.
Karbon ayak izi; insan aktivitelerinin doğaya etkisini, üretilen sera gazı miktarının CO2 cinsinden ölçülmesiyle hesaplanır.
Gerek evde, gerek araba, uçak, tren vb ulaşım araçlarını kullanırken ve gerekse ürün veya servisleri kullanırken doğrudan veya dolaylı karbon ayak izimizi oluşturur. Kişilerin günlük kullanımlarını değiştirerek karbon ayak izlerini azaltabilirler, ancak bunun hangi yollarla mümkün olduğu ve atılacak basit adımların toplamda etkili bir değişiklik sağlayıp sağlayamayacağı yönünde tereddütler bulunmaktadır. Kişiler kullanımdaki küçük değişiklerin ne ölçüde etkili olduğunu görmeleri bu değişimin hayata geçirmeleri için kaçınılmazdır.  
Küçük Adımlar Büyük İzler Doğurur Projesi kapsamında, öncelikle seçilen Bursa’nın gelişmekte olan 269 536 nüfusa sahip Nilüfer İlçesi’nde anketler aracılığıyla mevcut durum saptandı.
Bu veriler, yazılım programı aracılığıyla erişilebilir bir veri tabanına girilecek. Bu sayede ilk defa mahalle ölçeğinde bir karbon emisyon ölçüm sistemi ile yerel bir bölgenin karbon ayak izi haritası oluşturulacak. Mahalle sakinlerinin katılımıyla farkındalık amaçlı eğitimler gerçekleştirilecek. Kişi başına düşen karbon ayak izini azaltmaya yönelik olan önlemler tanıtılacak ve kişilerin hane başına gerçekleştirdikleri gelişimi izleme olanağı sağlanarak, iklim değişikliği konusunda kişilerin yapabilecekleri hakkındaki bilinç yaygınlaşabilecek. 

29.4.10

"Dikkat Bisiklet Çıkabilir" Haberleri

29.4.10


by başkader

22.4.10

Kampüste Bisiklet Var!

22.4.10
"Dikkat Bisiklet Çıkabilir" projesi kapsamında yapılcak olan Bisiklet gezimize davetlisiniz.
by başkader

21.3.10

Bahar Fısıltısı

21.3.10

Uludağ Üniversitesi sakinleri yaklaşmakta olan baharın fısıltılarını şeytan arabasının rüzgârında duymaya başladı. Başka Derneği tarafından yürütülmekte olan ‘Dikkat Bisiklet Çıkabilir’ projesi kapsamında 7 km’lik bisiklet yolu yapılan üniversiteye, 19 Mart 2010’da bisiklet tabelaları yerleştirildi ve böylece geriye, bisiklet park yerlerinin kurulması kalmış oldu.

Trafik yoğunluğundan sıkılmış ve güneşli günleri, şeytan arabasıyla yaşamak isteyen herkesi bisikletleriyle Uludağ Üniversitesi’ne davet ediyoruz.


by başkader

9.3.10

Güneş Hasadı basında

9.3.10


Nilüfer parklarında geceler artık güneş enerjisiyle aydınlanacak!..

Nilüfer sakinleri, ilçelerine güzellikler kazandıran parklarına büyük ilgi gösteriyor, sahipleniyor ve koruyorlar.
Geçen hafta bir okurum telefon edip Dört Mevsim Parkı'nda  geniş bir yeşil alana güneş enerjisi panelleri konduğunu, çevresinin tellerle çevrildiğini, parktaki o bölümün işgal edildiğini söyleyince inanamadım.
Cumartesi günü gidip bizzat inceledim.
Evet, durum ayniyle vaki!..
Hafta başında konuyu araştırdım. Sonuçta Nilüfer Kent Konseyi Genel Sekreteri Sayın Mehmet Kartal'dan detaylı ve ilginç bir açıklama aldım.
Aynen yayınlıyorum:
***
"Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer Kent Konseyi ortaklığı ile Başka Derneği tarafından yürütülmekte olan ve Hayata Artı Vakfı tarafından finansmanı sağlanan Güneş Hasadı projesi kapsamında Ataevler Mahallesi'nde yer alan Dört Mevsim Parkı'nda yer alan aydınlatma ünitelerinin güneşten elde edilen enerji ile çalıştırılması sağlanmıştır.

Projenin uygulama alanı Nilüfer Belediyesi sınırları içerisinde bulunan Dört Mevsim Parkı'dır. Parkın Toplam Alanı=15080 m2 ve yeşil alanı=7250 m2'dir.

Hedef bölge olarak bu parkın seçilmesinin en önemli nedeni parkın yeni nesil bir park olmasının yanında, ışıklandırmalı bir havuzunun da bulunması, 100 kişi kapasiteli bir amfi- tiyatro ve çeşitli arkadaş grupları tarafından bu anfitiyatronun bir buluşma alanı olarak kullanılmasıdır.  Yaz aylarında haftalık 1500 kişinin vakit geçirdiği bu park oldukça yoğun ilgi görmektedir.. Proje amaçları doğrultusunda bu parkın yoğun bir yerleşim bölgesinin içinde olması da projeyi daha görünür kılacaktır.

Park içinde 30 m2 alana güneş enerji sistemleri kuruldu ve 25 Şubat 2010'dan itibaren parkın bütün aydınlanma ihtiyacı güneş enerjisiyle karşılanmaya başlandı.

Böylece 'Güneş Hasadı' tohumları toprağa düşmüş oldu ve artık sıra, hasat zamanı için gerekli olan kumbaranın dolmasını beklemeye geldi.

Güneş Hasadı projesi ile kamusal alanlarda yenilenebilir enerji kullanımını yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır. Bu projeyle birlikte parkın tüm aydınlanma ihtiyacı güneş enerjisinden sağlanmaya başlamıştır.
Proje kapsamında Nilüfer Belediyesi'nin parkın aydınlatılması için ayırdığı bedel bu işin için özel olarak oluşturulmuş bir banka hesabında toplanmaktadır.  Toplanan bu bedeller ile Nilüfer'de bulunan 150'den fazla parkın güneş enerjisinden yararlanarak aydınlanması sağlanacaktır.

Kentsel çevre alanında çalışmalar yapan Başka Derneği 'Güneş Hasadı' projesinde Dört Mevsim Parkı'nı yenilenebilir enerji kaynakları ile aydınlatarak uygulamanın, kamusal ve sosyal alanlar için bir model oluşturarak yaygınlaşmasını hedefliyor.

Gelişmiş ülkelerde, enerji sektörü kaynaklı sera gazlarının oranı %64 olarak tespit edilmiştir. Fosil yakıtların kullanımıyla oluşan sera gazları küresel iklim değişikliğine neden oluyor.

Bu projeyle karbon salınımını aza indirgemek için Bursa Nilüfer Belediyesi sınırları içindeki Dört Mevsim Parkı'nın aydınlatılması güneş enerji sisteminden sağlanarak model bir park haline gelecektir.
Proje tamamlandığında projenin ne amaçla gerçekleştirildiğinin açıklanacağı bir tanıtım levhasının da yer alacağı parkta ne kadar enerji elde edildiği sürekli olarak izleneceği gibi bu çalışma sonucunda ne kadar karbon emisyonunun engellendiği de görülebilecektir.

Özellikle ilk ve ortaöğrenim öğrencileri açısından da bir laboratuvar işlevi görecek olan projenin başarılı olması halinde uygulamanın sadece Nilüfer'le sınırlı tutulmaması, Bursa kentinin diğer alanlarına da yaygınlaştırılması hedeflenmektedir."