9.3.10

Güneş Hasadı basında

9.3.10


Nilüfer parklarında geceler artık güneş enerjisiyle aydınlanacak!..

Nilüfer sakinleri, ilçelerine güzellikler kazandıran parklarına büyük ilgi gösteriyor, sahipleniyor ve koruyorlar.
Geçen hafta bir okurum telefon edip Dört Mevsim Parkı'nda  geniş bir yeşil alana güneş enerjisi panelleri konduğunu, çevresinin tellerle çevrildiğini, parktaki o bölümün işgal edildiğini söyleyince inanamadım.
Cumartesi günü gidip bizzat inceledim.
Evet, durum ayniyle vaki!..
Hafta başında konuyu araştırdım. Sonuçta Nilüfer Kent Konseyi Genel Sekreteri Sayın Mehmet Kartal'dan detaylı ve ilginç bir açıklama aldım.
Aynen yayınlıyorum:
***
"Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer Kent Konseyi ortaklığı ile Başka Derneği tarafından yürütülmekte olan ve Hayata Artı Vakfı tarafından finansmanı sağlanan Güneş Hasadı projesi kapsamında Ataevler Mahallesi'nde yer alan Dört Mevsim Parkı'nda yer alan aydınlatma ünitelerinin güneşten elde edilen enerji ile çalıştırılması sağlanmıştır.

Projenin uygulama alanı Nilüfer Belediyesi sınırları içerisinde bulunan Dört Mevsim Parkı'dır. Parkın Toplam Alanı=15080 m2 ve yeşil alanı=7250 m2'dir.

Hedef bölge olarak bu parkın seçilmesinin en önemli nedeni parkın yeni nesil bir park olmasının yanında, ışıklandırmalı bir havuzunun da bulunması, 100 kişi kapasiteli bir amfi- tiyatro ve çeşitli arkadaş grupları tarafından bu anfitiyatronun bir buluşma alanı olarak kullanılmasıdır.  Yaz aylarında haftalık 1500 kişinin vakit geçirdiği bu park oldukça yoğun ilgi görmektedir.. Proje amaçları doğrultusunda bu parkın yoğun bir yerleşim bölgesinin içinde olması da projeyi daha görünür kılacaktır.

Park içinde 30 m2 alana güneş enerji sistemleri kuruldu ve 25 Şubat 2010'dan itibaren parkın bütün aydınlanma ihtiyacı güneş enerjisiyle karşılanmaya başlandı.

Böylece 'Güneş Hasadı' tohumları toprağa düşmüş oldu ve artık sıra, hasat zamanı için gerekli olan kumbaranın dolmasını beklemeye geldi.

Güneş Hasadı projesi ile kamusal alanlarda yenilenebilir enerji kullanımını yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır. Bu projeyle birlikte parkın tüm aydınlanma ihtiyacı güneş enerjisinden sağlanmaya başlamıştır.
Proje kapsamında Nilüfer Belediyesi'nin parkın aydınlatılması için ayırdığı bedel bu işin için özel olarak oluşturulmuş bir banka hesabında toplanmaktadır.  Toplanan bu bedeller ile Nilüfer'de bulunan 150'den fazla parkın güneş enerjisinden yararlanarak aydınlanması sağlanacaktır.

Kentsel çevre alanında çalışmalar yapan Başka Derneği 'Güneş Hasadı' projesinde Dört Mevsim Parkı'nı yenilenebilir enerji kaynakları ile aydınlatarak uygulamanın, kamusal ve sosyal alanlar için bir model oluşturarak yaygınlaşmasını hedefliyor.

Gelişmiş ülkelerde, enerji sektörü kaynaklı sera gazlarının oranı %64 olarak tespit edilmiştir. Fosil yakıtların kullanımıyla oluşan sera gazları küresel iklim değişikliğine neden oluyor.

Bu projeyle karbon salınımını aza indirgemek için Bursa Nilüfer Belediyesi sınırları içindeki Dört Mevsim Parkı'nın aydınlatılması güneş enerji sisteminden sağlanarak model bir park haline gelecektir.
Proje tamamlandığında projenin ne amaçla gerçekleştirildiğinin açıklanacağı bir tanıtım levhasının da yer alacağı parkta ne kadar enerji elde edildiği sürekli olarak izleneceği gibi bu çalışma sonucunda ne kadar karbon emisyonunun engellendiği de görülebilecektir.

Özellikle ilk ve ortaöğrenim öğrencileri açısından da bir laboratuvar işlevi görecek olan projenin başarılı olması halinde uygulamanın sadece Nilüfer'le sınırlı tutulmaması, Bursa kentinin diğer alanlarına da yaygınlaştırılması hedeflenmektedir." 

0 yorum: